Firma FotoIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. realizuje projekt w ramach Działania 6.1 „Paszport do Eksportu” PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

 

gospodarka

 

Projekt numer: WND-POIG.06.01.00-14-101/13

Nazwa projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w FotoIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Kwota projektu ogółem: 539 941,00zł

Okres realizacji: od 2013-11-01 do 2015-10-31

 

Bez tytułu

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

761028flaga_ue0

informacje na temat realizowanego projektu:

info@fotoit.eu